lliga per la laïcitat

RECOMANEM: DOCUMENTACIÓ

Legislació

Titol Data
Acord entre la Santa Seu i l'Estat espanyol 28 de juliol de 1976
Acord entre la Santa Seu i l'Estat espanyol sobre afers jurídics 3 de gener de 1979
Acord entre la Santa Seu i l'Estat espanyol sobre afers econòmics 3 de gener de 1979
Acord entre la Santa Seu i l'Estat espanyol sobre ensenyament i afers culturals 3 de gener de 1979
Acord entre la Santa Seu i l'Estat espanyol sobre assistència religiosa a les Forces Armandes 3 de gener de 1979
Llei Orgànica de Llibertat Religiosa 5 de juliol de 1980
Concordat entre la Santa Seu i l'Estat espanyol 27 d'agost de 1953
Conveni sobre assistència religiosa catòlica en centres hospitalaris 23 d'abril de 1986
Llei dels centres de culte 22 de juliol de 2009
Reglament de la llei dels centres de culte 20 de juliol de 2010

.

     
     
     
     

 

 

Lliga per la Laïcitat
c. Avinyó, 44 - 08002 Barcelona