lliga per la laïcitat

CONTACTE: ENTITATS PROMOTORES

 

Cooperacció

Cooperacció

http://www.cooperaccio.org/

Unió General de Treballadors UGT

Unió General de Treballadors UGT

http://www.ugtcatalunya.org/

Confederació General del Treball CGT

Confederació General del Treball CGT

http://www.cgt.es/cgtcatalunya/

Comissió Obrera Nacional de Catalunya CONC

http://www.conc.es/

Unió Sindical de Treballadors de l'Ensenyament de Catalunya USTEC-STE's

Unió Sindical de Treballadors de l'Ensenyament de Catalunya USTEC-STE's

http://www.sindicat.net/

Federació de Moviments de Renovació Pedagògica FMRP

Federació de Moviments de Renovació Pedagògica FMRP

http://www.pangea.org/mrp/fede/

Ateus de Catalunya

Ateus de Catalunya

http://www.ateus.org

Gran Lògia de Catalunya i Balears

Gran Lògia de Catalunya i Balears

http://www.glse.org/

Gran Orient de Catalunya

Gran Orient de Catalunya

 

Moviment Laic i Progressista

http://www.mlp.cat

Federació de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya FAPAC

Federació de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya FAPAC

http://www.fapac.net/

Fundació Ferrer i Guàrdia

http://www.laic.org/

 

Lliga per la Laïcitat
c. Avinyó, 44 - 08002 Barcelona