lliga per la laïcitat

DOCUMENTS MARC: CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT AMB LA LLIGA PER LA LAÏCITAT

El 14 de desembre del 2004, per primera vegada a Catalunya, un govern signà un conveni de col·laboració per tal de promoure la laïcitat i les mesures adequades per assolir avenços entorn aquesta qüestió. S’establiren així unes bases i acords entre la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de la Presidència, i la Lliga per la Laïcitat, per engegar una línia d’actuació permeten la reflexió conjunta i un observatori compartit sobre la llibertat de consciència entre altres.

Reproduïm part de l’acord signat a continuació. Tanmateix podeu descarregar el document complet ubicat a “documents relacionats”.

"La Lliga per la Laïcitat serà consultada per la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General d'Afers Religiosos, de cara a totes les propostes de protocols que aquesta Direcció General elabori relacionades amb els drets de llibertat de pensament, de consciència i de religió".

 

Documents relacionats
Lliga per la Laïcitat
c. Avinyó, 44 - 08002 Barcelona