lliga per la laïcitat

ACTUACIONS: CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ

Pensem diferent, però som iguals en drets i en deures. Aquesta és una de les idees que a través d’ella la Lliga per la Laïcitat impulsa la següent campanya. Per difondre la laïcitat com aquell valor social per a la Catalunya del segle XXI.

Aquesta campanya és, sense cap mena de dubte, la més important realitzada a Catalunya en l’àmbit de la promoció de la laïcitat després de la guerra civil. 3.000 cartells i 30.000 tríptics s’han editat i distribuït per totes les escoles de Catalunya, les associacions de mares i pares, les entitats educatives – centres d’esplais, agrupaments escoltes, casals i grups de joves -, els consells escolars o les institucions públiques.

Aportant una eina per a la defensa de la democràcia. Per garantir la formació de la infància i la joventut en els valors de la pau i la convivència.

Documents relacionats
Cartell. JPG - 52 kb
Tríptic. Pdf - 373 kb.
Lliga per la Laïcitat
c. Avinyó, 44 - 08002 Barcelona