lliga per la laïcitat

ACTUACIONS: ACTIVITATS

<< Tornar a Activitats

Comunicat de Premsa – El Tribunal Suprem no pot estar supeditat als interessos de la jerarquia catòlica d’Espanya:               

Davant la sentència promulgada pel Tribunal Suprem espanyol, posicionant-se en contra del dret de cancel·lació de les inscripcions als llibres de baptisme, i en tant que això, fallant a favor del recurs presentat per l’Arquebisbat  de València, la Lliga per la laïcitat considera que:

  • Els llibres de baptisme són fitxers de dades utilitzades per l’Església Catòlica a l’hora de justificar l’estat de la seva afiliació davant l’Administració Pública, i en funció de la mateixa, sol·licitar l’import econòmic pertinent, tal com marca l’Acord d’Afers Econòmics entre l’Estat i la Santa Seu.
  • L’apostasia és l’acció que algú realitza per abandonar una religió concreta. De res no serveix que aquelles persones que lliurement decideixen apostatar de l’Església Catòlica no se’ls cancel·li la seva inscripció al llibre de baptisme. Se’ls continuarà considerant part de l’Església i per tant estaran contribuint,  contra la seva voluntat, a quantificar el nombre de creients registrats.
  • La sentència del Tribunal Suprem eximeix l’Església d’una directiva europea sobre la protecció de dades personals. Aquesta, per tant, gaudeix d’una situació privilegiada envers la resta d’organitzacions socials.
  • No deixa de ser inquietant que l’obertura de l’any judicial, amb la presència del rei Juan Carlos I i el ministre de Justícia Fernández Bermejo, comencés amb l’anomenada “ Misa de Apertura de Tribunales” oficiada per l’arquebisbe de Madrid, Antonio María Rouco Varela, el passat 29 de setembre, deixant en entredit la neutralitat del poder judicial.

Per tot l’expressat, la Lliga per la laïcitat reclama que:

  • Es revisi la sentència del Tribunal Suprem, garantint el dret de llibertat de consciència i religió, recollit per la Constitució Espanyola.
  • Es garanteixi el dret a l’apostasia pública, com un pas més de normalització d’una societat moderna, democràtica i respectuosa amb la consciència de tothom i de cadascun dels ciutadans.
  • El tracte cap a l’Església catòlica per part dels diferents poders estatals s’administri pel dret civil, sense discriminacions ni privilegis de cap tipus. Denunciem que una vegada més es claudica davant els interessos de la jerarquia catòlica.
  • Es derogui el concordat amb la Santa Seu per tal que l’Església es regeixi pels convenis ordinaris que tenen les altres confessions religioses, sense el privilegi de la seva regulació pel dret internacional.

La laïcitat treballa per la defensa d’una ètica civil, universalista i independent de qualsevol confessió o ideologia. Per això, és impensable que la pràctica laica faci proselitisme per una o altra religió. L’apostasia és un exercici individual, de la mateixa forma com ho és creure en una religió concreta. La laïcitat és aquell marc on les persones creients, atees o agnòstiques es relacionen entre si, sense que cap de les diferents opcions prevalgui per sobre de les altres.

Barcelona, 06 d’octubre del 2008

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 
Lliga per la Laïcitat
c. Avinyó, 44 - 08002 Barcelona